22000 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: změna převodového stupně není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Bylo programováno automatické přepínání převodových stupňů M40. Nové slovo M není v momentálním převodovém stupni, vřeteno ale není v "Řízeném provozu".

Pro automatické přepínání převodových stupňů (M40 a otáčky vřetena pod adresou S) se vřeteno musí nacházet v "Řízeném provozu".

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Před slovem S, které vyžaduje změnu převodového stupně, přepnout do řízeného provozu vřetena.

Přepnutí do řízeného provozu se provede pomocí:

               M03, M04, M05 nebo M41 ... M45 za provozu osy a v režimu polohování

         signálu rozhraní "Převodovka přepnuta" (DB 31 - 48, DBX 16.3) v provozu                pendlování.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.