21760 kanál %1 blok %2: programováno příliš mnoho pomocných funkcí

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Počet programovaných pomocných funkcí překročil maximální dovolený počet. Alarm se může vyskytnout ve spojitosti se synchronními pohyby: maximální počet pomocných funkcí nesmí být v bloku s pohyby a v pohybových synchronních akcích překročen.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.