21750 chyba výstupu spínacích signálů narážek přes časovače

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Výstup spínacích signálů aktivovaný pomocí MD: 10480 SW_CAM_TIMER_FASTOUT_MASK přes hardwarový časovač (nezávisle na taktu) nefunguje.
Příčina: Ipotakt je větší než 15 ms.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Zkrátit Ipotakt (pokud je to možné).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.