21740 výstupní hodnota analogového výstupu č. %1 omezena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo výstupu

Rozsah hodnot analogového výstupu n je omezen datem stroje MD: 10330 FASTIO_ANA_ OUTPUT_WEIGHT[n].

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Pomocí MD: $A_OUTA[..] = x neprogramovat větší hodnoty, než které jsou dovoleny v příslušném datu stroje MD.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.