21703 kanál %1 blok %3 osa %2: měřící snímač není vychýlen - hrana (signálu) není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku

Navolený měřící systém není vychýlen (!) a nemůže proto sejmout měřící hodnotu při změně z vychýleného do nevychýleného stavu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat měřící snímač.
Zkontrolovat startovací polohu pro měření.
Zkontrolovat program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.