21702 kanál %1 blok %3 osa %2: měření bylo přerušeno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku

Blok s měřením je ukončen (programovaná koncová poloha v ose byla dosažena), aktivovaný měřící snímač ale ještě nesepnul.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zkontrolovat pohyb v bloku s měřením.

               Musel aktivovaný měřící snímač v každém případě sepnout do dosažení udané                polohy osy?

               Je v pořádku měřící snímač, kabel, kabelový rozdělovač, připojení svorek?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.