22200 kanál %1 vřeteno %2: stop osy při vrtání závitů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Při řezání závitů s vyrovnávacím pouzdrem (G63) byla přes rozhraní NC/PLC stopnuta vrtací osa - vřeteno se točí dále. Tím se poškodí závit příp. také závitník.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Provést v PLC blokování, aby při aktivním vrtání závitů nebylo možno spustit stop osy. Jestliže je v kritických stavech stroje nutno přerušit vrtání závitu, je nutno co možná současně uvést vřeteno a osu do stavu klidu. Malé odchylky zachytí vyrovnávací pouzdro.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

22250 kanál %1 vřeteno %2 stop osy při řezání závitu

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = název osy, číslo vřetena

Osa řezání závitu byla během aktivního závitového bloku zastavena.

Stop mohl být způsoben signály VDI, způsobující přerušení posuvu.

Odezva

Indikace alarmu.

Nastaví se signály rozhraní.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Kontrola osově a vřetenově specifických signálů zastavení (DB 31 - 48, DBX 4.3).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

22260 kanál %1 vřeteno %2 může dojít k poškození závitu

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = název osy

%3 = číslo bloku

Při navoleném bloku DEKODIEREINZELSATZ a řetězení závitových bloků vzniknout na hranicích bloků přestávky zpracování, až opětným NC-Startem je odpracován následný blok.

U normálního režimu po blocích se nadřízenou logikou program zastaví jen na hranicích bloků, na kterých nemohou vzniknout žádná nesprávné nebo chybné obrysy. U zřetězených závitových bloků je toto za posledním závitovém bloku!

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Je-li programován pouze jeden závitový blok, může být indikace alarmů ignorována.

U více za sebou následujících závitových bloků neodpracovávat tento úsek zpracování v automatickém režimu práce DEKODIEREINZELSATZ.

Pokračování programu

Vymazat alarm NC-Startem a pokračovat v programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.