300505 osa %1 pohon %2: chyba měřícího obvodu v absolutní stopě - kód %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu
%3 = jemné kódování chyb

inkrementální snímač (ERN 1387)

Je hlídáno přerušení vodiče absolutní stopy motoru (stopa C/D).

absolutní snímač (EQN 1325)

Hlídá se hardware snímače a rozhraní EnDat

Přesnější diagnostika přes kód chyby MD1023: $MD_ENC_ABS_DIAGNOSIS_MOTOR (diagnostika měřicího obvodu motoru, absolutní stopa) při odměřovacím systému motoru nebo MD 1033: $MD_ENC_ABS_DIAGNOSIS_DIRECT (diagnostika přímého odměřovacího systému, absolutní stopa) při přímém odměřovacím systému:

Bit  c.

 Význam

 Poznámky

Bit 0

 Výpadek osvetlení

 

Bit 1

 Signální amplituda príliš malá

 

Bit 2

 Nesprávná polohovací hodnota

 

Bit 3

 Prepetí

 

Bit 4

 Podpetí

 

Bit 5

 Nadproud

 

Bit 6

 Nutná výmena baterie

 

Bit 7

 Chyba CRC  (vyhodnotit i Bit 13)  viz dole

 od SW 4.2, synchronní
lineární motor

Bit 8

 Nelze používat snímačNedovolené prirazení absolutní stopy k inkrementální stope

 od SW 4.2, synchronní
lineární motor

Bit 9

 Chybná stopa C/D u snímače ERN 1387 (viz dole) nebo připojen snímač EQN

 

Bit 10

 Protokol nelze prerušit

 

Bit 11

 Rozpoznána hladina SSI na datovém spoji

 

Bit 12

 TIMEOUT pri ctení namerených hodnot

 

Bit 13

 Chyba CRC

 

Bit 14

 Špatný submodul IPU pro prímý mericí signál

 Jen pri rozšírení 611D

Bit 15

 Vadný snímac

 

ChybaCRC Bit 7 a Bit 13

Bit 7     Bit 13           Význam

0             1               Chyba CRC z SIDA-ASIC

1             0               Chyba kontrolního checkbyte

1             1               Chyba při korekci absolutní stopy inkrementální stopou              

Poznámka k Bit 9

Špatné nastavení parametrů (např. ne na EQN MD 1011: $MD_ACTUAL_VALUE_CONFIG (konfigurace registrace skutečných hodnot IM) nebo MD 1030: $MD_ACTUAL_VALUE_CONFIG_DIRECT (konfigurace registrace skutečných hodnot DM))
nebo starý hardware (není vhodný pro EQN)

nebo nebyl připojen žádný snímač

nebo nesprávný kabel snímače (pro ERN místo pro EQN)

 

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat snímač, vodiče ke snímači a konektory mezi pohonným motorem a modulem
611-D; přezkoušet, jestli nedochází k počasným přerušením (nespolehlivý kontakt) - např. následkem pohybů ve vlečeném kabelu.

Špatný typ kabelu

Regulační hardware není vhodný pro rozhraní EnDat (např. regulační modul s EPROM)

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.