300506 osa %1, pohon %2: známka života NC vypadla

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy NC

%2 = číslo pohonu

Při uvolnění regulátoru musí NC v každém taktu regulátoru polohy aktualizovat známku života. V případě chyby nebyla známka života aktualizována.

 Příčina:

) NC již neaktualizuje známku života jako reakci na alarm (např. alarm 611D).
) Porucha komunikace přes sběrnici pohonu.
) Chyba hardwaru na modulu pohonu.
) Porucha na NC.

e) U 840D: Příliš velká hodnota data stroje MD10082: MN_CTRLOUT_LEAD_TIME (posun okamžiku převzetí požadované hodnoty)

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Za určitých okolností je přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Blokování NC-Startu.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připravena k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

k a) Zjistit, zda výpadek známky života je chybou vzniklou z předchozí chyby. Taková chyba je např. dána :

poruchou / alarmem osy x při uspořádání osy n. Je-li tento chybový obraz dán, pak shora uvedené hlášení chyby bude indikováno pro všechny osy n, přestože je pouze u osy x porucha / alarm.

== odstranit chybu osy x

== známka života ostatních os je bezvýznamná

k b) Zkontrolova konektor, provést opatření k odrušení (zkontrolovat stínění popř.zapojení na kostru).

k c) Vyměnit regulační jednotku

k d) Viz diagnostiku chyb NC, případně vyměnit NC hardware.

k e) Správně nastavit datum stroje 840D MD10082: $MN_CTRLOUT_LEAD_TIME (posun okamžiku převzetí požadované hodnoty) za pomoci data stroje MD10083: $MN_CTRLOUT_LEAD_TIME_MAX (maximálně nastavitelný posun okamžiku převzetí požadované hodnoty)

Pokračování programu

VYP-ZAP NC systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.