300507 osa %1 pohon %2: chyba synchronizace polohy rotoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Mezi aktuální polohou rotoru (stopa C/D) a novou polohou vyšetřenou při jemné synchronizaci (po přejetí nulové značky) je rozdíl větší než 45o eleketrických.

Eventuálně došlo k výskytu poruch signálů snímače či nulové značky.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

 

Odpomoc

 

         Použivat originální konfekční vodiče pro snímače SIEMENS (vysoký stupeň stínění)

         Zkontrolovat snímač, kabel snímače na zlomení kabelu a uložení stínění

         Zkontrolovat uložení stínění v čelním panelu (horní šroub)

         Vyměnit regulační jednotku

         Zkontrolovat MD 1016 $MD_COMMUTATION_ANGLE_OFFSET (offset komutačního úhlu)

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.