300508 osa %1 pohon %2: hlídání nulové značky odměřovacího systému motoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Počet rysek snímače (čítání modulo 16/10) při průchodu nulovou značkou není korektní. Došlo ke ztrátě nebo k dodatečnému zachycení inkrementů.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

         Použivat originální konfekční vodiče pro snímače SIEMENS (vysoký stupeň stínění)

         Zkontrolovat snímač, kabel snímače na zlomení kabelu a uložení stínění

         Zkontrolovat uložení stínění v čelním panelu (horní šroub)

         Vyměnit regulační jednotku

         U snímače ozubených kol zkontrolovat vzdálenost mezi ozubeným kolem a senzorem.

         V případě použití BERO se nehlídá  signál BERO, ale dále nulová značka snímače

         

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.