300509 osa %1 pohon %2: překročena  frekvence proudu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Motor překročil maximální frekvenci proudu fmax (viz dole).

Frekvence produ = otáčky * počet pólpárů motoru

 

Maximální frekvence proudu:

VSA (pohon posuvu):

fmax = 1.12 * minimum(1.2*MD 1400, MD 1147) * MD1112 / 60

HSA (pohon hlavního vřetene):

fmax = 1.12 * minimum(MD 1146, MD 1147) * počet pólpárů / 60

počet pólpárů = celočíselný podíl jmenovitého kmitočtu motoru (MD 1134) * 60 / jmenovitých otáček motoru (MD 1400)

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všehcny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Zkontrolovat počet rysek snímače v datu stroje MD 1005: $MD_ENC_RESOL_MOTOR (počet rysek snímače odměřovacího systému motoru).

Zkontrolovat:
MD 1400: $MD_MOTOR_RATED_SPEED (jmenovité otáčky motoru)

MD 1146: $MD_MOTOR_MAX_ALLOWED_SPEED (maximální otáčky motoru)

MD 1147: $MD_SPEED_LIMIT  (omezení otáček)

MD 1112: $MD_NUM_POLE_PAIRS (počet pólpárů motoru) (VSA)

MD 1134: $MD_MOTOR_NOMINAL_FREQUENCY (jmenovitý kmitočet motoru) (HSA)

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.