300510 osa %1 pohon %2: chyba při nulovém vyvážení detekce skutečné hodnoty proudu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Skutečná hodnota proudu má při vyvážení nuly proudu (provádí se během každého blokování impulsů) příliš velkou hodnotu.

- Např. otáčení synchronního motoru při malém meziobvodovém napětí a průtok proudu přes nulové diody do meziobvodu

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Chyba v registraci skutečné hodnoty proudu (příp. vyměnit výkonový modul 611D nebo regulační jednotku)

Nesprávný výkonový modul (1/2-osový)

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.