300511 osa %1 pohon %2: měřicí funkce aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Měřicí funkce (např. měření kmitočtové charakteristiky) byla aktivní při zapínacím procesu (rozběh zdroje napájení proudem).

Měřicí funkce byla eventuálně interně ilegálně spuštěna.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Stop měřicí funkce.

NCK-Reset

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.