300515 osa %1 pohon %2: překročena teplota chladiče výkonového členu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Teplota výkonové části je snímána teplotním spínačem na chladiči. 20 vteřin po příchodu výstražného hlášení teploty chladiče se kvůli ochraně výkonové části proti zničení teplotou ihned zahájí vypnutí pohonu (generatorický stop).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
 

Zajistit lepší chlazení modulů pohonu, např.:

-                větším množstvím chladícího vzduchu v rozváděči, resp. chladit okolní vzduch                modulů 611-D,

-vyloučením častých, rychle po sobě následujících zrychlení a brždění následkem
změněného programování obrobku,
-špatné dimenzování motoru / výkonového členu
-příliš vysoká teplota okolí (viz návod k projektování)
-překročení přípustné výšky postavení (viz návod k projektování)
-příliš vysoká frekvence impulsů (viz návod k projektování)
- vadný modul
- výpadek ventilátoru

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.