300606 osa %1, pohon %2: regulátor  toku omezen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy NC
%2 = číslo pohonu

Zadaná požadovaná hodnota toku nemůže být realizována, přestože je zadán maximální proud.

Příčiny:

nnesprávná data motoru (data náhradního obvodu)
ndata motoru a způsob zapojení motoru (hvězda/trojúhelník) nejsou kompatibilní
nmotor se překlopil, protože data motoru mají hrubé chyby
nmez proudu pro motor je příliš nízká  (0.9 * MD1238 * MD1103  MD1136)

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokování NC-Start.

NC-Stop při alarmu.

NC přepne do režimu sledování.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

 

Odpomoc

         Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

         Odstranit příčinu

MD 1238: $MD_CURRENT_LIMIT (mezní hodnota proudu)

MD 1103: $MD_MOTOR_NOMINAL_CURRENT (jmenovitý proud motoru)

MD 1136: $MD_MOTOR_NOLOAD_CURRENT (proud naprázdno motoru)

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.