300607 osa %1, pohon %2: omezen výstup regulátoru proudu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy NC

%2 = číslo pohonu

Zadaná požadovaná hodnota nemůže být zadána do motoru, přestože je zadáno max. napětí.

Příčina: Motor není připojen nebo chybí jedna fáze.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokování NC-Startu.

NC-Stop při alarmu.

NC přepne na režim sledování.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat připojovací vedení mezi motorem a měničem (chybí fáze)

Zkontrolovat stykač motoru

Je přítomné meziobvodové napětí?

Zkontrolovat meziobvod (šrouby sedí pevně?)

Sepnutí hlídače Uce (reset vypnutím a opětným zapnutím zdroje napájení napětím)

Vyměnit výkonový modul 611D nebo regulační jednotku.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 

 

 

 

 

 

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.