300504 osa %1 pohon %2: chyba měřícího obvodu odměřovacího systému motoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hladina signálů snímače motoru je příliš malá nebo porušena

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat snímač, vodiče ke snímači a konektory mezi pohonným motorem a modulem
611-D; přezkoušet, jestli nedochází k počasným přerušením (nespolehlivý kontakt) - např. následkem pohybů ve vlečeném kabelu.

Případně vyměnit motor, snímač a/nebo kabel.

Zkontrolovat uložení stínění čelního panelu regulačního modulu (horní šroub)

Vyměnit regulační modul

Zkontrolovat u snímače ozubených kol vzdálenost mezi ozubeným kolem a senzorem

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.