300503 osa %1 pohon %2: Kontrola maximálního proudu - proud fáze S

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Proud fáze S je větší nebo rovný 1,05-násobné hodnotě maximálně dovoleného proudu výkonového členu MD 1107: $MD_INVERTER_MAX_CURRENT (mezní proud tranzistoru).

 

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat max. proud výkonového členu MD 1107: $MD_INVERTER_MAX_CURRENT (mezní proud tranzistoru)

Zkontrolovat data motoru (kód motoru)

Zkontrolovat data regulátoru

Zkontrolovat svorky výkonového členu a motoru (i stykač motoru)

Chyba při registraci skutečné hodnoty proudu (případně vyměnit výkonový modul 611D nebo regulační modul)

 

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.