20054 kanál %1 osa %2: špatný index indexovací osy v JOG

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

1.                Indikovanou indexovací osou se má inkrementálně pojíždět v režimu JOG (o 1                indexovací polohu). Ve zvoleném směru ale není už k dispozici žádná indexovací                poloha.

2.                Osa je v poslední indexovací poloze. Při inkrementálním pojíždění se dosáhne                omezení pracovního pole nebo softwarového koncového spínače, aniž by před nimi                byla indexovací poloha, ve které se má zastavit.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Opravit (doplnit) seznam indexovacích poloh pomocí dat stroje

MD 10 900:                INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1

MD 10 910:                INDEX_AX_POS_TAB_1

MD 10 920:                INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2

MD 10 930:                INDEX_AX_POS_TAB_2

nebo nastavit jiné hodnoty omezení pracovního pole příp. softwarových koncových spínačů.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.