20053 kanál %1 osa %2: DRF, FTOCON, externí posunutí nulového bodu není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Osou se pojíždí v režimu (na př. referování), který neumožňuje superponovanou interpolaci.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Počkat, až osa dosáhne své referenční polohy, nebo přerušit najíždění do referenčního bodu pomocí RESET a znovu spustit DRF.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.