20052 kanál %1: osa %2 je již aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Osou se má pojíždět jako osou stroje v režimu JOG pomocí směrových tlačítek na ovládacím panelu stroje. To ale není možné, protože:

1.                Osa již pojíždí jako geometrická osa (přes kanálově specifické rozhraní
         DB 21 - 28, DBX 12.6, DBX 12.7, DBX 16.6, DBX 16.7 nebo DBX 20.6 a DBX 20.7)                nebo

2.                již pojíždí jako osa stroje (přes osově specifické rozhraní
         DB 31 - 48, DBX 8.6 a DBX 8.7) nebo

3.                je platný Frame pro natočený souřadnicový systém a již se konvenčně pojíždí                pomocí směrových tlačítek jinou zúčastněnou geometrickou osou.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Stopnout pojezd přes kanálové rozhraní příp. přes rozhraní osy nebo zastavit jinou geometrickou osu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.