20051 kanál %1 osa %2: pojezd ruční klikou není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Osa již jede pomocí směrových tlačítek - tím není možný pojezd pomocí ruční kliky.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Rozhodnout, jestli se má osou jeti pomocí směrových tlačítek, nebo pomocí ruční kliky.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.