20050 kanál %1 osa %2: aktivní pojezd ruční klikou

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Osami nelze jet konvenčně pomocí směrových tlačítek, poněvadž se ještě jede pomocí ruční kliky.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Rozhodnout, jestli se má osou jeti pomocí směrových tlačítek, nebo pomocí ruční kliky. Ukončit pojezd ruční klikou příp. s nulováním zbytkové dráhy (signál rozhraní DB 31 - 48, DBX 2.2).

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.