20008 kanál %1 osa %2: pro najíždění do referenčního bodu je zapotřebí druhý zreferovaný měřící systém

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Při nastavení 34200 ENC_REFP_MODE = 6 musí být předem zreferován druhý snímač.

Odezva

NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Změnit režim referování ENC_REFP_MODE nebo instalovat a konfigurovat druhý snímač.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.