15160 kanál %1 blok %2: chybný projekt chodu vpřed

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

V interpretoru bylo zjištěno následující zablokování (deadlock):
Je zapotřebí element bloku, paměť elementů bloku je ale prázdná a při vykonání fronty chod vpřed/hlavní chod není naděje na získání nových elementů bloku, protože tato fronta je prázdná.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit pomocí data stroje MD: 28060 MM_IPO_BUFFER_SIZE (vyrovnávací paměť IPO případně zmenšit) nebo MD: 28070 MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.