15150 kanál %1 blok %2: znovuzavádění zvnějšku bylo přerušeno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Bylo přerušeno spojení mezi MMC a NCK (přerušení komunikace na př. při přerušením kabelového spoje).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat a obnovit propojení MMC-NCK.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.