15165 kanál %1 blok %2: chyba při překladu nebo interpretaci PLC-ASUP %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = řetězec

Při startu technologického programu se připravuje datová část navoleného PLC-ASUP. Dojde-li přitom k chybě (překladač nebo nterpretor), je nejdříve vydán tento alarm a potom alarm překladače nebo interpretoru, který přesněji popisuje chybu. Chyba vede ke stopu interpretoru. Korekční blok není možný.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.