14759 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby a špatný typ osy

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                U více posuvů, doby vyjiskření nebo u dráhových pohybů při zpětném zdvihu musí být programována minimálně jedna geometrická osa.
Jestliže jsou v bloku navíc synchronní osy, přizpůsobí se u více posuvů implicitně také posuv synchronních os.
V synchronních osách nedojde ke zpětnému zdvihu. Po zpětném zdvihu nebo době vyjiskření se však i v synchronních osách dojde v bloku mazání zbytkové dráhy.

1                Alarm se od P3.2 již nepoužívá.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Programovat osu jako polohující osu s posuvem v ose, zpětným zdvihem nebo ????.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.