14758 kanál %1 blok %2: programovaná hodnota není k dispozici

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Synchronní proměnné $AA_LOAD, $AA_TORQUE, $AA_POWER a $AA_CURR jsou k dispozici pouze u pohonu 611D. Aktivují se pomocí data stroje MD: MDC 36730 DRIVE_SIGNAL_ TRACKING.

1                Systémová proměnná $VA_IS: bezpečná skutečná pozice je pouze k dispozici, je-li nastaven datum stroje $MA_SAFE_FUNKTION_ENABLE, jakož i dostatečně velká opce $ON_NUM_SAFE_AXES.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Změnit program nebo data stroje MD.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.