14760 kanál %1 blok %2: pomocná funkce jedné skupiny programována vícekrát

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Funkce M a H lze podle potřeby pomocí dat stroje MD zcela variabilně dělit do skupin. Pomocné funkce lze tak uspořádat do skupin tak, aby se jednotlivé funkce skupiny navzájem vylučovaly. V jedné skupině má však význam a je dovolena pouze jedna pomocná funkce.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretu.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Programovat pouze jednu pomocnou funkci ze skupiny pomocných funkcí (rozdělení skupin viz Návod na programování od výrobce stroje).

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.