14761 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: funkce DELDTG při aktivní korekci poloměru nástroje není dovolena

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

0                %2 = číslo bloku, návěšti

1                Rychlé vymazání zbytkové dráhy ze synchronních akcí pomocí DELDTG není při aktivní korekci poloměru nástroje dovoleno.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.

0                Nastaví se signály rozhraní.

1                Stop interpretu.

2                Blok.NC-Startu.

 

0                

1                 Odpomoc

nZrušit volbu korekce poloměru nástroje před rychlým vymazáním zbytkové dráhy a potom  nově volbu umístit

nebo

nod SW 4: Vymazání zbytkové dráhy bez přípravy: programovat DELD

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.