20071 kanál %1 osa %2: programovaný koncový bod leží za omezením pracovního pole %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy
%3 = "+" nebo "-"

Indikovaná osa má být provozována jako "Souběžná polohující osa". Její cílová poloha leží za nastaveným omezením pracovního pole.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Programovat cílovou polohu v rámci dovoleného rozsahu (parametr POS FC?) nebo opravit polohu softwarového koncového spínače (2. softwarový koncový spínač).

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.