20072 kanál %1: osa %2 není indexovací osa

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy

Indikovaná osa má být provozována jako "Souběžná polohující osa". Její cílová poloha je v datu stroje MD: FC TEIL-ACHS parametrována jako číslo indexovací polohy - osa ale není indexovací osou.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Použít pro lineární a kruhové osy FC POS-ACHS nebo osu deklarovat jako indexovací. Odpovídající dat stroje MD pro deklaraci indexovací osy:

MD 30 500:                INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB

MD 10 900:                INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1

MD 10 910:                INDEX_AX_POS_TAB_1.

MD 10 920:                INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2

MD 10 930:                INDEX_AX_POS_TAB_2

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.