20073 kanál %1: osu %2 nelze znovu polohovat

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy

Souběžně polohující osu nelze polohovat, poněvadž opět byla nastartována přes rozhraní VDI a ještě je aktivní. Nové polohování se nekoná, pohyb spuštěný přes rozhraní VDI není ovlivněn.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Žádná.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.