20074 kanál %1 osa %2: špatná poloha indexu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Pro souběžně polohující osu, která je deklarována jako indexovací osa, bylo v PLC zadáno číslo indexu, které v tabulce neexistuje.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zkontrolovat a případně opravit číslo indexovací osy zadané z PLC. Jestliže číslo indexovací osy souhlasí a alarm vznikl na základě nastavení krátké tabulky poloh, zkontrolovat data stroje MD pro deklaraci indexovací osy.

MD 30 500:                INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB

MD 10 900:                INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1

MD 10 910:                INDEX_AX_POS_TAB_1

MD 10 920:                INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2

MD 10 930:                INDEX_AX_POS_TAB_2.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.