20075 kanál %1: osa %2 nemůže nyní pendlovat

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy

Osa nemůže momentálně vykonávat pendlovat, poněvadž již pojíždí na př. ručním pojezdem.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Ukončit druhý pojezd.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.