20076 kanál %1: osa %2 pendluje - není možná změna režimu činnosti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy

Osa provádí pendlovací pohyb, změna režimu není možná, poněvadž v navolovaném režimu není možné pendlování

Odezva

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Neprovádět takovou změnu režimu činnosti. Osu nechat řídit z PLC a postarat se o to, aby osa při takových změnách režimů činnosti ukončila pendlovací pohyby.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.