20077 kanál %1 osa %2: programovaná poloha leží za softwarovým koncovým spínačem %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy
%3 = "+" nebo "-"

Osou se pojíždí jako pendlující osou a cílová poloha (poloha reverzu nebo koncová poloha) leží za odpovídajícím softwarovým koncovým spínačem.
Nepojíždí se.

Odpomoc

Zadat menší cílovou polohu.
Změnit data stroje MD pro softwarový koncový spínač evtl. aktivovat jiný softwarový koncový spínač.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.