20078 kanál %1 osa %2: programovaná poloha leží za omezením pracovního pole %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy
%3 = "+" nebo "-"

Osou se pojíždí jako pendlující osou a cílová poloha (poloha reverzu nebo koncová poloha) leží za odpovídajícím účinným omezením pracovního pole.
Nepojíždí se.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Zadat menší cílovou polohu.
Deaktivovat omezení pracovního pole.
Nastavi jinak omezení pracovního pole.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.