20079 kanál %1 osa %2: délka pendlování %3 <= 0

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy
%3 = délka

Osou se pojíždí jako pendlovací osou a pojížděná vzdálenost je menší nebo rovna nule, na př. oba body reverzu leží ve stejné poloze, jeden bod reverzu byl posunut proti směru pendlování za druhý bod reverzu.
Nepojíždí se.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Zadat správnou cílovou polohu (polohu reverzu, koncovou polohu).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.