20080 kanál %1 osa %2: není přiřazena ruční klika pro superpozici

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy

Této ose není při startu superpozice ruční kliky v "Automaticky" přiřazena ruční klika.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Je-li požadována činnost ruční kliky, musí být ruční klika aktivována.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.