20085 kanál %1 obrysové ruční kolo: směr pojíždění nebo přejetí začátku bloku není dovoleno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Obrysovým ručním kolem pojíždět na dráze proti programovanému směru pojíždění a počáteční bod dráhy na začátku bloku byl dosažen.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Obrysové ruční kolo otáčet v protisměru.

Pokračování programu

Indikace alarmu zmizí příčinou alarmu. Žádná další obsluha není nutná.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.