20090 osa %1: najetí na pevný doraz není možné - zkontrolovat programování a data os

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Funkce "Najetí na pevný doraz" byla programována FXS[AX]=1, ale osa tomu (ještě) nevyhovuje. Zkontrolovat datum stroje MD 37000. Pro osy Gantry a simulované osy není funkce k dispozici. Pro osu AX nebyl při navolení programován žádný pohyb. AX je označení osy stroje. Pro osu/vřeteno, pro kterou/é byla aktivována funkce Najetí na pevný doraz, je nutné v bloku navolení programovat vždy pojížděcí pohyb.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za okolností lřepínatelné přes všechny kanály přes MD.

Kanál není připraven k provozu.

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat typ osy.

Zkontrolovat MD 37000.

Chybí v startovacím bloku programování pohybu osy stroje?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET ve všech kanálech této BAG.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.