20091 osa %1 nedojela na pevný doraz

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Při pokusu o najetí na pevný doraz byla dosažena programovaná koncová poloha nebo byl pohyb přerušen.
Alarm lze vymazat pomocí data stroje MD: $MA_FIXED_STOP_ALARM_MASK.

Alarm lze přeprojektovat pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes všechny kanály přes MD.

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Oprava technologického programu a nastavení:

         byl přerušen blok s pojezdem?

         když ploha osy odpovídá programované koncové poloze, je nutno opravit koncovou                polohu,
         leží-li programovaná koncová poloha v kusu, je nutno zkontrolovat kriterium                vybavení.
               Nebyla odchylka od kontury, která vede k vybavení, dimenzována příliš veliká? Není                mez momentu nastavena příliš vysoko?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET ve všech kanálech této BAG.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.