20092 osa %1: najetí na pevný doraz je ještě aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Pokus jet osou na pevný doraz, když stojí na pevném dorazu nebo ještě není zrušena volba.

Alarm lze přeprojektovat pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes všechny kanály přes MD.

Kanál není připraven k provozu.

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat následující body:

         pohybuje následkem pojezdu geometrických os také osa na pevném dorazu?

         provádí se volba, i když osa stojí na pevném dorazu?

         byla volba přerušena pomocí RESET?

         zapnulo PLC kvitovací signály?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET ve všech kanálech této BAG.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.