20093 osa %1: spustilo hlídání klidového stavu na dorazu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Osa je od provedení volby v poloze mimo okno klidové polohy.

Alarm lze přeprojektovat pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné ve všech kanálech přes MD.

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Kontrola mechaniky na př., jestli není ulomen doraz?

Povolila svírající část?

         Okno hlídání klidové polohy je příliš malé
         (37020 MD: $MA_FIXED_STOP_WINDOW_DEF)
         (43520 Setting Data: $SA_FIXED_STOP_WINDOW).
         Standartní hodnota je vždy 1 mm.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET ve všech kanálech této BAG.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.