20094 osa %1: funkce byla přerušena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Funkce byla zrušena.
Možné důvody jsou:

následkem příchodu blokování impulzů nelze dále udržet moment,

PLC odebralo kvitování.

Alarm lze přeprojektovat pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes všechny kanály pomocí MD.

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Je vydán blok impulzů z jednotky ER nebo z PLC? Byly smazány kvitovací bity, i když NCK nepožadovalo zrušení?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET ve všech kanálech této BAG.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.