20070 kanál %1 osa %2: programovaný koncový bod leží za softwarovým koncovým spínačem %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy
%3 = "+" nebo "-"

Osou se pojíždí jako souběžnou konkurující osou a cílová poloha leží za odpovídajícím softwar ovým koncovým spínačem.
Nepojíždí se.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zadat menší cílovou polohu.
Změnit data stroje MD pro softwarový koncový spínač evt. aktivovat jiný softwarový koncový spínač.

Pokračování programu

Indikace alarmů zmizí s příčinou poruchy. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.