20065 kanál %1: vřeteno master není definováno pro geometrické osy v režimu JOG

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Indikovanou osou se má pojíždět jako osou stroje v režimu JOG otáčkovým posuvem, není ale definováno žádné vřeteno master, jehož skutečné otáčky by bylo možno snímat.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
 

Odpomoc

Jestliže má otáčkový posuv být aktivní také v režimu práce JOG, musí být pomocí kanálově specifického data stroje MD: 20090 SPIND_DEF_MASTER_SPIND deklarováno vřeteno master. Pak se v oblasti ovládání PARAMETER otevře pomocí softtlačítek "SETTINGDATEN" a "JOG DATEN" obraz, ve kterém se předvolí G-funkce G95. Posuv JOG lze pak zadat v [mm/ot]. (Když se nastaví jako posuv JOG 0 mm/ot, převezme řídící systém hodnotu v osově specifickém datu stroje MD: 32050 JOG_REV_VELO příp. při superpozici rychloposuvu 32040 JOG_REV_VELO_RAPID).

Otáčkový posuv se v režimu JOG deaktivuje přepnutím G-funkce G95 na G94.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.